Pokerguiden: Bordutvelgelse generelt – Betydningen av average pot og players/flop

Players/flop

Ved en høy players/flop, er det snakk om ”loose” (“ukritiske”) spillere som således satser på dårlige (nesten alle) kort. Om det er for underholdningens/moros skyld eller om de forestiller seg at dette er veien frem, er ikke kjent – der vil imidlertid ofte, uten tvil, dreie seg om en stor andel av nybegynnere.

Uansett hvilke grunner disse spillerne måtte ha, er det her det snør! Her har du nettopp mulighet til å få et optimalt utbytte av din tålmodighet ved at vente på de helt riktige (gode) kort, og her vil belønningen også være størst.

La ellers ikke de andres “løsrevne” spill påvirke ditt eget – følg anvisningene ovenfor og du vil – langt de fleste gangene – bli belønnet. Ved utelukkende å spille på gode kort, (pre-flop) “hever” du deg med andre ord over de andres nivå (før spillet ennå er gått i gang), og øker dermed dine sjanser for suksess betydelig.

Et godt eksempel på taktikkens gyldighet kunne bestå i en henvisning til den ovenstående argumentasjon, hvor vi var inne på at man ikke skal spille på Ax (mot derimot utelukkende å spille på AT og oppover), i det ikke er vanskelig å gjette hvem av A og B som over tid vil vinne, hvis A spiller alle A-hendene, mens B kun spiller AT+.

As primære problem vil selvfølgelig bestå i at denne spilleren vil støte på langt flere kicker-problemer enn B, og dermed vil denne i lengden tape (betydelig!) – og ofte til spillere som B!

En høy players/flop forteller rett og slett at det ved det aktuelle bordet er mange spillere som spiller Ax-hender, Kx (s), Qx (s) og i tillegg hender som 75(s), noe som er (langt) verre. Gå etter dem!

10-mannbord: 50 % – 6-mannsbord: 60-70 %

En “akseptabel” players/flop-% på et (fullt) 10-mannsbord starter ved omkring 50 % – hold deg fra bord med en players/flop%, som ikke overstiger 40 %. For et 6-mannsbord skal man forsøke å finne bord med en players/flop% på omkring 60-70 %.

Det skal i tillegg nevnes, at det ikke kan betraktes som hensiktsmessig å sitte ved bord hvor players/flop-% er mye høyere enn den angitte verdien, noe som skyldes at dette vil være alt for mange “fisk” (en fisk er en spiller som i enhver situasjon, selv på de mest marginale sjanser, er villig til å fiske etter de(t) kort han mangler, for å få den vinnende hånd).

Dette er uhensiktsmessig da fiskene vil ha en tendens til å være heldig på skift slik at det kan være vanskelig å vinne – selv på kategori 1 hender!

Konsept

Spill imot så “ukresne” (dårlige) spillere som mulig, det øker sjansen for suksess – dine kort vil jo – i langt de fleste tilfellene – være flere kategorier bedre enn dine motspilleres.

Logikk for filosofer?

Nettopp derfor bør anvisningene følges. Har du ikke forstått guidens anvisninger 100 % – det har du ikke – så les den gjennom nok en gang.

Jo flere ganger du leser gjennom guidens poeng (kombinert med at du får erfaring ute på bordene), desto mer åpenlys vil anvisningenes gyldighet virke for deg.

Sist skal en ting ikke glemmes: For å finne de rette bordene blir man nødt til å sjekke ut de forskjellige pokernettstedene. Du kan evt. overveie å gå på bonusjakt på alle de pokerrommene som vi anbefaler her på siden.

Bruk deres bonuser til å bygge opp en stor bankroll, og gå så opp i limit. Gå til pokerrom her. Dette er faktisk en riktig god måte å sjekke ut de forskjellige nettstedene på og dermed en forholdsvis lett og billig måte å bestemme deg for det pokerrommet som du mener passer deg.

Husk på at ingen pokerrom er like, og bare fordi du ikke liker ett, skal det ikke stoppe deg fra å prøve et annet. Spesielt når det er muligheter for en gratis bonus!

Vi vil imidlertid anbefale deg å spille flere turneringer og alminnelig pokerdyster ved hvert pokerrom i stedet for bare å nøye deg med å melde deg på og så gå videre til det neste pokerrom. På denne måten får du også en god innsikt i hvert enkelt nettsteds fordeler og ulemper. Husk ellers på ikke å utnytte bonuser til en slik grad at du ikke bruker det til å finne et godt nettsted, men derimot til å skaffe deg lette penger!

Dessuten vil vi anbefale alle til å sette inn minst $50 dollar på hvilket som helst pokerrom de prøver – rett og slett for å ha mulighet til å spille og ikke skulle bekymre seg alt for mye om å gå tom for penger! Les mer om bankroll-management her.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *